Adab Dalam Mesjid

Assalamualaikum Warrohmatullohi Wabarokatuh,

Banyak dari kita yang mungkin lupa apalagi tidak tahu bahwa Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasssalam mengajarkan ummatnya untuk tertib, beretika dan beradab di segala segi kehidupan. Apalagi di dalam mesjid. Rumah Allah, tempat dimana kita sebagai ummatnya beribadah. Untuk itu sebaiknya juga kita harus menjaga hal dan menerapkan ini dimana pun kita memasuki mesjid (atau mushalla). Tulisan ini saya dapatkan dari blogkartun yang saya kita sangat bermanfaat bagi kita semua.

ADAB DI DALAM MASJID

By blogkarkun

1.    Sebelum memasuki masjid (rumah Allah), kita diperintahkan agar memakai pakaian yang baik, bersih, sopan dan sesuai aturan syara. Allah Swt. berfirman : “Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap (memasuki) masjid.” (QS Al-Araf [7] : 31).

2.    Anggota badan dalam keadaan suci dan mempunyai wudhu, serta disunnahkan memakai wangi-wangian.

3.    Ketika menjelang memasukinya, hendaknya hati dalam keadaan tawajjuh kepada Allah dan diawali dengan ucapan ta’awudz, shalawat, istighfar kemudian langkahkan kaki kanan sambil mengucapkan do’a “Allaahummaftahlil abwaaba rahmatika” (Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu).

4.    Setiap memasuki masjid berniat untuk I’tikaf dengan tujuan mencari ridho Allah, kemudian shalat sunat Tahiyyatul Masjid dua raka’at.

5.    Ketika berada di dalam masjid, maka amalan dan ucapan harus sesuai dengan yang disyariatkan dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti da’wah ilallah, belajar dan mengajar ilmu Islam, shalat fardhu berjamaah di awal waktu, membaca Al-Qur’an, dzikrullah, membersihkan dan mengharumkan masjid, atau membicarakan hal-hal yang bermanfaat.

6.    Amalan penting lainnya yaitu: mengadakan musyawarah untuk menghidupkan amalan Masjid Nabawi (amalan masjid ketika zaman Rasulullah SAW. dan para sahabatnya, yakni da’wah, ta’lim wa ta’allum, ibadah, khidmat, dll.)

7.    Bila ada yang sedang menunaikan shalat, maka jika kita membaca Al-Qur’an atau berdzikir hendaknya jangan sampai mengganggu orang yang shalat; dan jika  adzan berkumandang  maka dengarkan dengan penuh perhatian dan menjawabnya.

8.    Apabila kita hendak istirahat ataupun makan-minum di dalam masjid, hendaknya diniatkan kembali sedang I’tikaf dan gunakan alas supaya tidak mengotori masjid, serta penuhi adab-adabnya (adab tidur, adab makan/minum, dsb.)

9.    Hal-hal yang dimakruhkan di dalam masjid yaitu : bau-bauan yang tidak sedap baik dari mulut maupun dari anggota badan lainnya, serta dilarang merokok.

10.  Hal-hal yang diharamkan di dalam masjid yaitu : berjual-beli, mengumumkan barang yang hilang dan tinggal di dalam masjid dalam keadaan junub (hadats besar).

11.  Amalan-malan lain yang dilarang lainnya : membicarakan hal-hal keduniaan, hal yang sia-sia, gaduh/berteriak, berlari, terbuka aurat, menjadikan masjid sebagai jalan lintasan, mengotori, dan meludah.

12.  Bila hendak keluar masjid maka langkahkan kaki kiri dahulu dan ucapkan do’a : “Allaahumma inni as-aluka min fadhlika” (Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dari karunia-Mu).

Kemudian mengenakan alas kaki dengan mendahulukan kaki kanan, dengan membaca Bismillah.

blogkarkun.wordpress.com/2008/04/26/adab-di-dalammasjid/

Advertisements

About deftleon
Hi, I'm originally from Padang & I love to make friends. I was born in Bukitinggi, Sumatera Barat, Indonesia,(the country that I love most). I love Islam, Allah and Muhammad Salallahu Wa'alaihi Wassalam. Right now, I am working as English Teacher in a private senior high school in Bogor. And I enjoy it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: